Attention Göteborg

Attention Göteborg är en intresseförening för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) så som ADHD, ASD/Aspergers syndrom, språkstörning och Tourettes syndrom.

Vi arbetar för att personer med NPF ska bli bemötta med respekt och få det stöd de behöver i skolan, på arbetsmarknaden och på fritiden. Vi vill också öka kunskapen om NPF genom bland annat föreläsningar och andra aktiviteter.

Lokalföreningen är ansluten till Riksförbundet Attention.

Besök vår hemsida för mer information.