Shedo

SHEDO står för Self Harm and Eating Disorder Organisation”. Vi är en religiöst och partipolitiskt obunden förening som vänder sig till drabbade, anhöriga, yrkesverksamma och andra personer som är intresserade av våra frågor.

Föreningen har funnits sedan 2008 och jobbar utifrån tre syften:

  • sprida kunskap om självskadebeteende och ätstörningar, genom exempelvis föreläsningar och trycksaker
  • ge stöd åt drabbade och anhöriga via Självskadechatten, jourmail, stödforum och färdighetslista
  • arbeta för en bättre vård för dessa grupper genom deltagande i brukarråd, samverkan med psykiatrin och opinionsskapande

Besök vår hemsida för mer information.