SPIV

Suicidprevention i Väst, SPIV, är en religiöst och politiskt obunden organisation som arbetar för att öka kunskapen om och intresset för hur man kan förebygga suicid, suicidförsök och förhållanden som kan leda till sådana handlingar.

SPIV har sedan 1997 erbjudit utbildning, föreläsningar och konsultation inom det suicidpreventiva området. Vår vision är att ingen människa ska behöva ta livet av sig som sista utväg.

Psykisk Livräddning är SPIV:s basutbildning i suicidprevention. Den finns både som kortare kurs till en bred allmänhet och som en längre kurs anpassad för vård- och omsorgspersonal.

Besök vår hemsida för mer information.